Algemene voorwaarden

 1. Cursus gaat door bij voldoende deelname. Het minimaal aantal cursisten staat vermeld bij de cursus.
 2. De inschrijving geldt voor genoemde periode & cursus.
 3. Cursisten werken in principe met eigen materiaal. Desgewenst kan er gebruik gemaakt worden van aanwezig materiaal (acryl verf en penselen, pastelkrijt, inkt, kroontjespennen en penselen, houtskool) voor 10,- per cursus.
  Papier, karton of doek is altijd voor eigen rekening.
  U kunt tijdens de cursus uitgebreid advies krijgen over aan te schaffen materiaal.
 4. Wanneer het minimaal aantal inschrijvingen gehaald is, ontvangt u een bevestiging middels een factuur via uw opgegeven e-mailadres.
 5. Gelieve het factuurbedrag binnen 14 dagen te betalen.
 6. Vanaf het moment van bevestiging heeft u 14 dagen bedenktijd. Binnen deze tijd kunt u kosteloos annuleren, alleen schriftelijk via cmichels@ziggo.nl.
 7. Mocht u vanwege chronische gezondheidsredenen niet alle lessen kunnen volgen,  kan lesgeld in mindering worden gebracht. We bepreken dit op individueel niveau.
 8. Per cursus is 1x  lesuitval door ziekte van de docent voor eigen risico. Bij meer uitval wordt vervanging gezocht, of krijgt u korting op het betaalde lesgeld.
 9. Een proefles is gratis (tenzij anders aangegeven), ook halverwege het seizoen. Dat wil zeggen dat een proefles geheel vrijblijvend is: u  hoeft niets te betalen wanneer u besluit om verder geen lessen te volgen. Wanneer u aansluitend wel meer lessen gaat volgen, dan geldt de proefles als eerste (betalende) les.
 10. Ik  zal via diverse kanalen aandacht vestigen op mijn les- en workshop activiteiten. Hiervoor worden af en toe in de les, met aankondiging, foto’s gemaakt.
  Bij aanvang van de cursus kunt u schriftelijk aangeven of u al dan niet instemt met mogelijke publicatie van foto’s waarop u herkenbaar bent.
  Untitled-2 copy